Sitemap

FAQs kerioنویسنده : admin


FAQs kerio-سوالات متداول فیلتر شکن کریو

FAQs kerio

FAQs kerio

با توجه به پیچیدگی های موجود در بحثخرید کریوبر آن شدیم تا پرسش های شما در ارتباط با فیلتر شکن کریو را در این صفحه پاسخ دهیم.پس با ما همراه باشید

FAQs kerio > چگون می توان یک اکانت فیلتر شکن کریو تهیه کرد؟

به دوصورت می توانیم خرید کریو را انجام داد
روش اول با استفاده از خرید آنلاین کریو است که روش آسانی است و به راحتی میتوان یک اکانت کریو آنلاین را تهیه کرد اما از آنجا که برخی از کاربران اینترنتی دارای کارت عابر بانک با رمز دوم نیستند پس این روش در همه ی موارد برای همه کاربران قابل استفاده نمیباشد و مستلزم داشتن کارت عابر بان با زمز اینترنتی است. البته شما برای خرید آنلاین با مراجعه به دستگاه های خودپرداز بانکی به راحتی میتوانید
روش دوم خرید فیلتر شکن کریو با مراجعه به دستگا ه های خود پرداز و پرداخت هزینه کریو به حساب بانکی ما است. و نکته جالبی که باید به آن توجه شود این است برای سایت های خرید انواع فیلتر شکن این روش تقریبا غیر ممکن است و از نظر امنیتی امکان پذیر نیست. با این تفاصی ر کاربران برای کریو حتما می باسیت از طریق سایت ما اقدام کنند.

FAQs kerio> چرا باید یک اکانت کریو داشته باشم؟

با توجه به مسدود بودن سایت های زیادی از جمله سایت های فیسبوک یوتوب و سایت های خبری دیگر امروزه برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر و محدودیت شما حتما میبایت یک اکانت فیلتر شکن تهیه کنید

هزینهخرید کریو چقدر است ؟
قیمت کریو بستگی به میزان اعتبار آن میباشد ، اگر شما اکانت های دارای اعتبار بیشتری را انتخاب کنید به همان میزا ن از تخفیف برخوردار میشوید ، به طور مثال اکانت یک ماهه کریو 4500 و اکانت دو ماهه 8000 تومان است…

افتخاری 90 روز “دوره نصب و راه اندازی” پشتیبانی ؟
برای کمک به شما در مرحله نصب و راه اندازی محصولات KERIO، ما ارائه می دهیم افتخاری 90 روز پشتیبانی نامحدود بعد از ثبت نام محصول می باشد. اگر مشکل ناشی پس از اولیه 90 روز، و مصمم به توسط یک اشکال یا نقص دیگری در محصول KERIO ایجاد می شود، که حادثه پشتیبانی رایگان است.
معتبر تعمیر و نگهداری نرم افزار – 2 حوادث رایگان
با معتبر تعمیر و نگهداری نرم افزار سالانه، هر مجوز به 2 حوادث پشتیبانی رایگان برخوردار شوند. حوادث بیشتر خواهد شد 80 دلار در هر حادثه عنوان شده است. حوادث رایگان با دوره نگهداری نرم افزار منقضی، اگر استفاده نشده. عد از دوره نصب و راه اندازی، شما باید گزینه های زیر است
: KERIO خبره و ترجیح همکاران
KERIO خبره و ترجیح شرکای مورد نیاز برای حفظ گواهی نامه های فنی فعال در محصولات گواهی نامه همان است که مهندسان پشتیبانی داخلی ما باید حفظ ما

: پشتیبانی KERIO شریک
پشتیبانی فنی در دسترس رایگان به تمام همکاران KERIO است. هنگامی که شما ارائه حادثه پشتیبانی از طریق ویزارد حادثه شوید و یا از طریق تلفن، شما را برای یک پشتیبانی ID شریک، که شما می توانید در KERIO شریک پورتال پیدا خواسته خواهد شد.

نتیجه مراحل فوق توسعه همکاری مشتریان و فروشنده در امر خرید و فروش کریو میباشد

جهت سفارش کریو خود کافی است با خرید کریو  تماس حاصل نمایید .